Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

38-535 Tyrawa Wołoska 138, tel./fax 13 46 211 22, e-mail: sptyrawa@poczta.onet.pl

Przeglądaj naszą witrynę używając bezpiecznego protokołu https - https://tyrawa-woloska.edu.pl

Aktualności (aktualizacja 19.06.2020)
Dokumenty (aktualizacja 16.01.2020) * *
Archiwum *

Dokumenty - na skróty:

Dyżury pedagogiczne 2019/20
Regulamin świetlicy 2019/20
Aktywni uczniowie * *
E-learning w naszej Szkole *
E-Twinning - co to takiego?
Nasze projekty E-Twinning
Konkursy i olimpiady 2019/20 * *
"Deutsch hat klasse" - edycja 2018-2019
"Badacze Pogranicza..." - mikroprojekt
Wielkanocny konkurs plastyczny *
Materiały - informatyka nowe - 2020
Materiały - fizyka


Dokumenty - ZEAS:


Projekt "Kształcenie ogólne ...".PDF
Regulamin przewozów (2018/19) .PDF
Dofinansowanie przewozów (2018/19) .PDF
Wyprawka szkolna (2017/18).PDF
Wyprawka - wniosek (2017/18) .PDFEgzamin Ósmoklasity
- informacje dla zdających -

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szczegółowe informacje dla zdających tegoroczny egzamin ósmoklasisty znajdują się [ * TUTAJ * ].
Kompletną informację o przebiegu tegorocznego egzaminu wszyscy zdający otrzymali indywidualnie poprzez system Classroom.
Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00, uczniowie zdający egzamin przychodzą do szkoły na godzinę 8:30. W dniach egzaminu realizowany będzie dowóz do szkoły w godzinach: Rozpucie - ok. 7:10, Rakowa - ok. 7:30, Siemuszowa/Hołuczków - ok. 7:45.


Egzamin Ósmoklasity
- infografika -

Zobacz infografikę dotyczącą tegorocznego egzaminu ósmoklasisty
- kliknij [TUTAJ]


ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK
Podręczniki można zwracać w dniach 22 – 24 czerwca ...

... w godzinach 8.00 – 11.00. Bibliotekarz będzie odbierał całe zestawy przy wejściu głównym do szkoły – nie wchodzimy w tym celu na teren budynku! Uczniowie klas ósmych w tych dniach zwracają również książki wypożyczone z biblioteki. Uczniowie klas pozostałych przynoszą książki do biblioteki w innym terminie.

Informacja Dyrektora Szkoły
na temat konsultacji indywidualnych dla uczniów klas IV-VIII

Konsultacje indywidualne dla uczniów klas IV - VIII ustalane są bezpośrednio przez nauczycieli przedmiotu z zainteresowanymi uczniami poprzez system Classroom. Nauczyciel organizujący konsultacje jest zobowiązany do uzyskania zgody Rodzica na udział dziecka w konsultacjach oraz do poinformowania dyrektora szkoły o planowanych konsultacjach z conajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Komunikat dyrektora szkoły
do rodziców uczniów klas I – III

W związku z wznowieniem zajęć w klasach I, II i III w szkole, proszę wszystkich rodziców, którzy chcą zapisać uczniów na zajęcia w szkole o informację pod numerem telefonu 607 307 660.
Na informację oczekujemy od dnia 15.05.2020 do 19.05.2020 do godziny 15.00.
UWAGA: W zajęciach szkolnych będą mogły uczestniczyć tylko dzieci zgłoszone w powyższym terminie przez rodziców.


Drodzy Rodzice!

W związku z informacją przekazaną przez MEN w dniu 24.04.2020 nasza Szkoła do 24 maja br. realizować będzie zadania dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Już od pierwszego dnia zawieszenia zajęć (od 16 marca) za pośrednictwem szkolnej strony internetowej dostarczaliśmy naszym uczniom informacje pozwalające realizować samodzielnie lub ze wsparciem Rodziców wybrane zagadnienia z poszczególnych przemiotów.
Od 25 marca rozpoczęliśmy realizację tematów z podstawy programowej, monitorujemy działania uczniów i oceniamy ich postępy.
Podstawowym źródłem informacji dla Państwa, a przede wszystkim dla naszych uczniów pozostaje szkolna strona internetowa. Umieszczamy na niej materiał do realizacji w domu podzielony na przedmioty, a w obrębie przedmiotów na poszczególne dni (według tygodniowego rozkładu zajęć). Dbamy, aby w materiałach od nauczycieli znalazły się (na ile to możliwe) materiały przeznaczone do obejrzenia i odsłuchania (filmy, animacje), które pomogą uczniom w opanowaniu nowych treści programowych.

Uwaga! Od 30 marca prowadzimy regularne zajęcia on-line w systemie Google Classroom dla klas IV - VIII. Szczegółowe informacje o tym kiedy, z jakiego przedmiotu i dla jakiej klasy będą się odbywały, znajdziecie ! TUTAJ - sprawdź listę zajeć on-line !

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej w Tyrawie WołoskiejOpis procedury zakładania konta poczty elektronicznej [ zobacz ]


Materiały dla uczniów
22-25.06.2020
są już dostępne
Aktualizacja - godz. 22:06 (20.06.2020)


Najnowsze wydarzenia:

txt & gfx - (c) for SP_Tyrawa_Wołoska

HTML code - Admin


Aktualizacja: 14.06.2020 godz. 15:00