Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

38-535 Tyrawa Wołoska 138, tel./fax 13 46 211 22, e-mail: sptyrawa@poczta.onet.pl

Przeglądaj naszą witrynę używając bezpiecznego protokołu https - https://tyrawa-woloska.edu.pl

Aktualności 2020/2021
Rada Rodziców 2020/2021
Dokumenty *
Archiwum *
e-szkolenie (dziennik elektroniczny) * *

Dokumenty - na skróty:

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/21
Kontakt z nauczycielami - OnLine 2020/21
Regulamin świetlicy 2019/20
Aktywni uczniowie * *
E-learning w naszej Szkole *
E-Twinning - co to takiego?
Nasze projekty E-Twinning
Konkursy i olimpiady 2019/20 * *
"Deutsch hat klasse" - edycja 2018-2019
"Badacze Pogranicza..." - mikroprojekt
Wielkanocny konkurs plastyczny *
Materiały - informatyka nowe - 2020
Materiały - fizyka
SKW - nowa akcja


Dokumenty - ZEAS:


Projekt "Kształcenie ogólne ...".PDF
Regulamin przewozów
Dowóz uczniów niepełnosprawnych .PDF
Wyprawka szkolna (2017/18) .PDF
Wyprawka - wniosek (2017/18) .PDF
Witamy na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej. Mamy nadzieję, że znajdujące się tutaj informacje związane z funkcjonowaniem Szkoły w bieżącym roku roku szkolnym oraz zasoby archiwaliów ułatwią bezpieczną realizację zadań Szkoły.

Admin

Zmiana trybu funkcjonowania Szkoły

Od poniedziałku (26 października) nasza Szkoła przechodzi częściowo w tryb pracy zdalnej. Oddziały przedszkolne oraz uczniowie klas I – III uczestniczą w zajęciach stacjonarnych – bez zmian.
Uczniowie klas od IV do VIII będą uczestniczyć w zajęciach zdalnie, ze swoich domów z wykorzystaniem zdalnych klas utworzonych w systemie Google Classroom

UWAGA: zajęcia odbywać się będą zgodnie z podziałem godzin jaki funkcjonował w trybie stacjonarnym, zatem (przykład) jeżeli klasa VII ma fizykę w podziale godzin w czwartek na pierwszej lekcji, to znaczy, że uczniowie tej klasy powinni być zalogowani do klasy zdalnej „fizyka” w czwartek od godziny 8.00 do 8.45

Wszystkie materiały do zajęć przeznaczone dla uczniów będą publikowane poprzez system Classroom, w formie projektów lub bezpośrednio w trakcie lekcji (w tzw. strumieniu).

Oprócz lekcji on-line nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą dostępni dla uczniów za pośrednictwem poczty elektronicznej Gmail w godzinach konsultacji, których grafik zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia nauki zdalnej.Plan lekcji - klasy IV - VIII (tryb zdalny)Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Nauka zdalna - przypominamy:
  • Każda lekcja trwa 45 minut
  • Lekcje odbywają się w czasie zgodnym z podziałem godzin obowiązującym w szkole.
  • Nauczyciel tak organizuje zajęcia, aby aktywność ucznia przy komputerze trwała nie więcej niż 35 minut (35 minut- praca przy komputerze + 10 minut - praca własna ucznia).
  • Nauczyciele podają scenariusze lekcji w strumieniu danych lekcji.
  • Jeżeli uczeń z przyczyn uzasadnionych (np. utrata zasięgu do sieci internetowej, brak niezbędnego sprzętu) nie może uczestniczyć w lekcji w czasie rzeczywistym, zapoznaje się z podanym materiałem w innym czasie, potwierdzając to wpisem w strumieniu danej lekcji: zapoznałem/zapoznałam się z lekcją– do godziny 19.00 w danym dniu.
Informacja Dyrektora Szkoły

11 listopada 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Dotyczy to uczniów klas I – VIII oraz wszystkich Oddziałów Przedszkolnych.


Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Poniżej znajdują się podstawowe informacje dla Uczniów i Rodziców związane z organizacją zajęć w szkołach i placówkach oświatowych w okresie pandemii. Bardzo prosimy o zapoznanie się nimi.
Organizacja pracy w szkole podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
w sytuacji zagrożenia epidemicznego - procedury

Zachęcamy do zapoznania się z treścią procedur - czytaj cały dokument (aktualizacja 2.09)


Organizacja pracy Oddziałów Przedszkolnych w sytuacji
zagrożenia epidemicznego - procedury

Zachęcamy do zapoznania się z treścią procedur - czytaj cały dokument


Nauczanie zdalne - regulamin

Regulamin określający zasady prowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie nauczania zdalnego oraz w nauczaniu hybrydowym - zobacz tutaj -
Informacje i komunikaty archiwalne (1.09-30.09)

Informacje Dyrekora szkoły oraz inne komunikaty z poprzednich miesięcy przeznaczone dla Rodziców i Uczniów - zobacz tutajNajważniejsze wydarzenia ostatnich lat:Szkolny Klub
Wolontariatu
Szkolne Koło
Krajoznawczo - Turystyczne

txt & gfx - (c) for SP_Tyrawa_Wołoska

HTML code - Admin


Aktualizacja: 25.11.2020 godz. 17:10