Insta.Ling - wspomaganie nauczania języków obcych - 2019/2020

- wykorzystujemy e-learning w nauczaniu-

Nieprzerwanie od 2014 roku nasi uczniowie uczestniczą w innowacyjnym programie zdalnej nauki słownictwa z języka niemieckiego z wykorzystaniem platformy internetowej Instaling. Od wielu lat dzięki intensywnej pracy i zaangażowaniu uczniów uzyskujemy certyfikaty potwierdzające wysoki standard nauczania. Również w bieżącym roku szkolnym w I semestrze wypracowaliśmy Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Niemieckiego przekazany na ręce nauczyciela prowadzącego. Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom, a szczególnie tym, którzy chętnie korzystają z takiej formy nauki słownictwa. Zapraszam do 14 edycji, życząc owocnej nauki.


Instaling - więcej ...Certyfikat Jakości 2019/2020
Certyfikat Jakości 2018/2019 II
Certyfikat Jakości 2018/2019 I
Certyfikat Jakości 2017/2018