Dokumenty szko造 - procedury publikowania informacji na szkolnej stronie internetowej 2019/2020 [format .PDF]
Dokumenty szko造 - plan pracy Samorz鉅u Uczniowskiego 2019/2020 [format .PDF]
Dokumenty szko造 - regulamin korzystania z monitoringu 2019/2020 [format .PDF]
Dokumenty szko造 - wz鏎 wniosku o zabezpieczenie danych z monitoringu 2019/2020 [format .PDF]
Dokumenty szko造 - wz鏎 wniosku o dost瘼 do materia堯w z monitoringu 2019/2020 [format .PDF]
Informacja dyrektora szko造 - kadra pedagogiczna w roku 2019/2020 [format .PDF]
Informacja dyrektora szko造 - dy簑ry pedagogiczne w roku 2019/2020 [format .PDF]
Informacja dyrektora szko造 - kalendarz roku szkolnego 2019/2020 aktualizacja [format .PDF]
Informacja dyrektora szko造 - plan uroczystoci szkolych w roku 2019/2020 - aktualizacja [format .PDF]

Statut Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej [format .PDF]
Program wychowawczo - profilaktyczny - szko豉 podstawowa [format .PDF ]
Koncepcja pracy szko造 - 2015/2020 [format .PDF ]