Dokumenty szko造 - procedury publikowania informacji na szkolnej stronie internetowej 2021/2022 [format .PDF]
Dokumenty szko造 - Regulamin dziennika elektronicznego (aktualizacja 28.08.2021) 2021/2022 [format .PDF]
Dokumenty szko造 - plan pracy Samorz鉅u Uczniowskiego 2021/2022 [format .PDF]
Dokumenty szko造 - regulamin korzystania z monitoringu 2021/2022 [format .PDF]
Dokumenty szko造 - wz鏎 wniosku o zabezpieczenie danych z monitoringu 2021/2022 [format .PDF]
Dokumenty szko造 - wz鏎 wniosku o dost瘼 do materia堯w z monitoringu 2021/2022 [format .PDF]
Wewn靖rzszkolny System Oceniania Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej [format .PDF]
Statut Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej [format .PDF]
Program wychowawczo - profilaktyczny - szko豉 podstawowa [format .PDF ]
Koncepcja pracy szko造 - 2015/2020 [format .PDF ]

Rekrutacja do szko造

Dokumenty rekrutacyjne prosimy umieszcza w skrzynce podawczej
lub z這篡 u dyrektora szko造.


Zarz鉅zenie dotycz鉍e zasad rekrutacji do klas I oraz Oddzia堯w Przedszkolnych

Formularz "Wniosek o przyj璚ie dziecka do klasy pierwszej" - wersja .PDF

Formularz "Wniosek o przyj璚ie dziecka do klasy pierwszej" - wersja .DOC

Formularz "Wniosek o przyj璚ie dziecka do oddzia逝 przedszkolnego" - wersja .PDF

Formularz "Wniosek o przyj璚ie dziecka do oddzia逝 przedszkolnego" - wersja .DOC