Wszystkie materiały wideo oraz dokumenty w formacie .PDF dostępne na tej stronie znajdują się na witrynie internetowej firmy VULCAN, dostarczającej dziennik elektroniczny na potrzeby naszej Szkoły. Materiały są dostępne bezpośrednio pod adresem https://vulcan.edu.pl, w dziale poświęconym samodzielnemu wdrażaniu przez szkołę systemu UONET+.

 • Tworzymy grupy uczniów (uczestnicy i pozostający w szkole) na wycieczkę klasową (dokument .PDF dla wychowawcy)

  Instruktaż dla wychowawcy jak przygotować i wprowadzić do podziału godzin grupy uczniów uczestniczących w wycieczce szkolnej tak, aby można było dokonywać wpisów obecności dla pozostających w szkole i określić, w jakich zajęciach biorą udział.

 • Podręcznik korzystania z modułu "Dziennik" (dokument .PDF dla nauczyciela i wychowawcy)

  Podręcznik przygotowany przez firmę >Vulcan, opisujący sposób korzystania z modułu >"Dziennik". Informacje zawarte w dokumencie pozwolą wykonać wszystkie działania wykoywane przez nauczyciela przedmiotu i wychowawcę w trakcie rozpoczynia nowego roku szkolnego i podczas jego trwania.

 • Pobieranie rozkładu materiału z biblioteki internetowej (przewodnik video na stronie VULCAN'a)

  Wideoprzewodnik z którego się dowiemy, w jaki sposób zalogowany do szkolnego dziennika nauczyciel może dodać gotowy, istniejący w zasobach internetowych firmy VULCAN rozkład materiału do szkolnej biblioteki rozkładów materiału (lub do indywidualnej biblioteki rozkładów materiału nauczyciela). Dowiemy się również, jak powiązać dodany rozkład materiału do konkretnej klasy, w której prowadzimy zajęcia.

 • Samodzielne wprowadzanie rozkładu materiału (przewodnik video na stronie VULCAN'a)

  Wideoprzewodnik z którego się dowiemy, w jaki sposób samodzielnie wprowadzić rozkład materiału do własnej biblioteki rozkładów materiału. Z przewodnika dowiemy się, jak wpisywać od podstaw rozkład materiału, jak posługiwać się funkcjami kopiowania i wklejania a atakże jak zaimportować dane z rozkładu materiału przygotowaniego w arkuszu kalkulacyjnym (w tutorialu procedura wykonywana jest w Excelu, w praktyce może to być również dokument programu Calc (z pakietu LibreOffice). Pamiętajmy, że tutorial NIE pokazuje, jak skonwertować rozkład materiału w formacie tekstowym (np. dokument edytora WORD) na dokument Excela - taki przewodnik spróbujemy opracować we własnym zakresie i zaprezentujemy go na tej stronie ).
  Znajdziemy tu również informacje jak modyfikować już wprowadzony rozkład materiału, oraz jak opublikować rozkład znajdujący się w bibliotece nauczyciela w szkolnej bibliotece rozkładów materiału.

 • Jak wykorzystać wprowadzony rozkład materiału w dokumentowaniu lekcji? (przewodnik video na stronie VULCAN'a)

  Wideoprzewodnik pokazujący wykorzystanie rozkładów materiału w dokumentowaniu lekcji - dotyczy wdrożonego, funkcjonującego dziennika elektroniczego - materiał do przyszłego wykorzystania.

 • Wprowadzanie tygodniowego planu lekcji oddziału (dokument .PDF - materiały firmy Vulcan)

  Wprowadzanie i modyfikowanie tygodniowgo planu lekcji oddziału przez nauczyciela - wychowawcę.

 • Dokumentowanie zajęć dydaktycznych - przypadek typowy (przewodnik video na stronie VULCAN'a)

  Wideoprzewodnik pokazujący dokumentowanie lekcji zgodnie z tygodniowym dziennikiem zajęć oddziału.

 • Dokumentowanie zajęć dydaktycznych - zajęcia indywidualne (przewodnik video na stronie VULCAN'a)

  Wideoprzewodnik pokazujący dokumentowanie zajęć indywidualnych prowadzonych przez nauczyciela równolegle od zajęć dydaktycznych oddziału.

Aktualizacja - 13.09.2021, godz. 21:19