Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024

Inauguracja nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej tradycyjnie rozpoczęła się o godzinie 8:00. Uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Rodzice zgromadzili się w tutejszym kościele Parafialnym. Wspólna msza święta była chwilą refleksji. Następnie, o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej odbyło się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Państwowego Wójt Gminy, pani Teresa Brzeżawska-Juszczak przedstawiła zebranym nowego dyrektora szkoły, pana Marcina Kipera, który następnie przedstawił zebranym informacje związane z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym.
Nie można zapomnieć o przywitaniu Przedszkolaków w murach naszej szkoły. Było to dla nich emocjonujące doświadczenie, pierwszy krok w nowym środowisku, w którym będą spędzać kolejne lata.
Starsi uczniowie po oficjalnej części uroczystości spotkali się z wychowawcami w swoich klasach. Po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie była to doskonała okazja do przywitania się, wspominania wakacyjnych przygód oraz przedstawienia planu lekcji na najbliższy czas.
Ze względu na panujący w naszej szkole remont warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i wokół niej.


(c) for SP Tyrawa FOTO - MB TEXT - MJ

HTML code - Admin