Inauguracja Roku Szkolnego 2019-2020

2 września Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele oraz Dyrekcja naszej Szkoły spotkali się na uroczystej inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020. Po wprowadzeniu sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnnu państwowego pani Lucyna Wota, Dyrektor Szkoły powitała wszystkich zgromadzonych, szczególnie ciepło witając tegorocznych pierwszoklasitów oraz uczniów klas ósmych, kończących w tym roku szkołę. W swoim wystąpieniu pani Dyrektor nawiązała do szczególnej - 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i związanej z tym ogólnopolskiej akcji "Przerwany marsz ...", następnie zaś oddała głos uczennicom klasy V, które przypomniały wszystkim, jak wyglądał tragiczny wrzesień 39'.
Po wystąpieniu klasy V ponownie głos zabrała pani Dyrektor, przedstawiając najważniejsze sprawy związane z organizacją nowego roku szkolnego, w tym przedstawiła Uczniom i Rodzicom tegorocznych wychowawców poszczególnych klas. Życzenia wysokich wyników w nauce dla uczniów i sukcesów w pracy dydaktycznej w nowym roku dla nauczycieli zakończyły wystąpienie pani Dyrektor, zas wyprowadzenie sztandaru zakończyło uroczystość. Uczniowie udali się następnie do klas na spotkanie z wychowawcami.FOTO - for SP_Tyrawa - Admin TEXT - For_WWW - KS
HTML code - Admin