The Big Challenge 2022

W tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w cyklicznie organizowanej polskiej edycji konkursu Big Challenge. Historia konkursu sięga 1998 roku gdzie grupa francuskich nauczycieli języka angielskiego stworzyła Multiple-Choice-Quiz (test jednokrotnego wyboru) w celu zmotywowania uczniów do nauki języka angielskiego. Obecnie konkurs skupia ponad 630 000 uczestników ze szkół w całej Europie. Na przełomie marca i kwietna chętni uczniowie z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii, Włoch i Holandii rozwiązują online test składający się z 55 pytań.
Przez cały rok uczniowie mają możliwość codziennej nauki w formie gier edukacyjnych z wykorzystaniem gotowych aplikacji. Rozwiązując quizy uczniowie poszerzają słownictwo, ćwiczą rozumienie ze słuchu dzięki pytaniom dźwiękowym jednocześnie przygotowują się do konkursu.
W naszej szkole do konkursu przystąpiło 14 uczniów klasy piątej. Konkurs odbył się 31 marca, całkowicie w formie online.
Na podstawie informacji przesłanych przez organizatorów dowiedzieliśmy się, ze w tym roku w konkursie uczestniczyły 4 873 szkoły z Europy, a do konkursu przystąpiło łącznie 439 548 uczniów w tym 19 959 z Polski. Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród odbyło się podczas szkolnego apelu dnia 15.06.2022.
Dziękuję wszystkim uczestnikom i gratuluję odwagi przystąpienia do tegorocznego Challengu.
Więcej na temat konkursu na stronie: https://www.thebigchallenge.com/pl

FOTO&TEXT - AmA