Informacje Dyrektora i pozostałe komunikaty (1.09-30.09)

Ubezpieczenie uczniów 2020

Składka na ubezpieczenie w tym roku szkolnym wynosi 38 złotych. Składkę należy opłacić do końca września.

Zasady wydawania podręczników z biblioteki

Szczegółowe informacje o sposobie wydawania podręczników z biblioteki znajdują się - tutaj -

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020-2021

Szczegółowe zasady działania świetlicy i procedura zapiu uczniów - czytaj tutaj. Karta zapisu dziecka do świetlicy - pobierz tutaj.

Informacja dla Rodziców uczniów klas I i IV

Drodzy Rodzice! Nauczanie zdalne, które realizowaliśmy w naszej Szkole w okresie od marca do czerwca bieżącego roku, wymagało możliwości komunikowania się z uczniami. Wykorzystywaliśmy w tym celu środowisko pracy zdalnej o nazwie "Google Classroom" ... pełna treśc informacji -

Dojazdy do szkoły w roku szkolnym 2020-2021

Szczegółowy rozkład jazdy autobusu realizuącego dowóz i odwóz uczniów - zobacz - aktualizacja 4.09

Zmiana trybu funkcjonowania Szkoły

Od poniedziałku (26 października) nasza Szkoła przechodzi częściowo w tryb pracy zdalnej. Oddziały przedszkolne oraz uczniowie klas I – III uczestniczą w zajęciach stacjonarnych – bez zmian.
Uczniowie klas od IV do VIII będą uczestniczyć w zajęciach zdalnie, ze swoich domów z wykorzystaniem zdalnych klas utworzonych w systemie Google Classroom

UWAGA: zajęcia odbywać się będą zgodnie z podziałem godzin jaki funkcjonował w trybie stacjonarnym, zatem (przykład) jeżeli klasa VII ma fizykę w podziale godzin w czwartek na pierwszej lekcji, to znaczy, że uczniowie tej klasy powinni być zalogowani do klasy zdalnej „fizyka” w czwartek od godziny 8.00 do 8.45

Wszystkie materiały do zajęć przeznaczone dla uczniów będą publikowane poprzez system Classroom, w formie projektów lub bezpośrednio w trakcie lekcji (w tzw. strumieniu).

Oprócz lekcji on-line nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą dostępni dla uczniów za pośrednictwem poczty elektronicznej Gmail w godzinach konsultacji, których grafik zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia nauki zdalnej.Plan lekcji - klasy IV - VIII (tryb zdalny)Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Nauka zdalna - przypominamy:
  • Każda lekcja trwa 45 minut
  • Lekcje odbywają się w czasie zgodnym z podziałem godzin obowiązującym w szkole.
  • Nauczyciel tak organizuje zajęcia, aby aktywność ucznia przy komputerze trwała nie więcej niż 35 minut (35 minut- praca przy komputerze + 10 minut - praca własna ucznia).
  • Nauczyciele podają scenariusze lekcji w strumieniu danych lekcji.
  • Jeżeli uczeń z przyczyn uzasadnionych (np. utrata zasięgu do sieci internetowej, brak niezbędnego sprzętu) nie może uczestniczyć w lekcji w czasie rzeczywistym, zapoznaje się z podanym materiałem w innym czasie, potwierdzając to wpisem w strumieniu danej lekcji: zapoznałem/zapoznałam się z lekcją– do godziny 19.00 w danym dniu.