Ogólnopolski projekt „Deutsch hat klasse”W bieżącym roku szkolnym „Koło odkrywców języka niemieckiego” przystąpiło do projektu Instytutu Goethego w Warszawie Deutsch hat klasse/Niemiecki ma klasę. Projekt miał charakter konkursu polegającego na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie do nauki języka niemieckiego.Szczegółowy opis założeń i realizacji projektu