Rekrutacja 2024-2025

Dokumenty rekrutacyjne prosimy umieszczać w skrzynce podawczej
lub złożyć u dyrektora szkoły.


Zarządzenie dotyczące zasad rekrutacji do klas I oraz Oddziałów Przedszkolnych

Formularz "Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej" - wersja .PDF

Formularz "Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej" - wersja .DOC

Formularz "Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego" - wersja .PDF

Formularz "Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego" - wersja .DOC