Czym jest eTwinning?

Program eTwinning to europejska współpraca szkół, realizowana przy pomocy mediów elektronicznych, to społeczność kreatywnych uczniów i aktywnych nauczycieli, a także szeroko rozwinięta forma doskonalenie zawodowego nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do współpracy ponad granicami - współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki, dzielą się wiedzą i pomysłami.


Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii, Norwegii, Serbii i Turcji. Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus (państwa sąsiadujące z Unią Europejską - Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja i Ukraina). W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.


Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:
  • Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
  • Języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami - partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;
  • Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.
Strona główna Zespołu Szkół