Poetyckie Niezapominajki

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych, do wzięcia udziału w konkursie twórczości własnej pt. „Poetyckie Niezapominajki". Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Konkurs jest koordynowany przez doradcę metodycznego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, realizowany przez SP Tyrawa Wołoska i SP Mrzygłód. Do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania własnej twórczości, zachęcamy dzieci i młodzież o zainteresowaniach poetyckich i talencie literackim. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie własnego, niepublikowanego dotychczas utworu poetyckich o dowolnej tematyce. Szczegóły w regulaminie. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy
Kliknij logo, aby zapoznać się z regulaminem konkursu