Świat fizyki - fizyka inaczej

W bieżącym roku szkolnym na zajęciach dodatkowych z fizyki "Świat fizyki - fizyka inaczej" spotykamy się z dwiema grupami uczniów z klasy VII i VIII. Podstawowym założeniem zajęć jest pokazanie uczniom zjawisk i procesów fizycznych nieco inaczej niż w trakcie zajęć programowych. Na każdych zajęciach staramy się zrealizować eksperyment fizyczny - prowadzony przez uczniów (zwykle w grupach 2-3 osobowych) lub w formie pokazu nauczycielskiego.

Zajęcia w klasie VII na których badaliśmy oddziaływania międzycząsteczkowe wyglądały na początku jak plan popularnego show kulinarnego ... . Na zdjęciach możecie zobaczyć miski z wodą, płaskie naczynia, butelkę z wodą czy wreszcie butelkę oleju kujawskiego :). Na zajęciach sprawdzaliśmy, jak zmieniają się siły przylegania w zależności od tego, czy stykające się powierzchnie są ciałami stałymi, czy też badamy przyleganie ciał stałych do powierzchni cieczy ... . Wkrótce w szkolnym Intranecie będziecie mogli obejrzeć filmy, na których uczestnicy zajęć omawiają przebieg przeprowadzanych eksperymentów!Opór elektryczny przewodnika jest wielkością stałą ... Ale czy na pewno? Na zajęciach z klasą ósmą dokładnie się temu przyjrzeliśmy. Pomiary wartości napięć i natężeń prądu w obwodzie z zarówką pozwoliły potwierdzić prawdziwość prawa Ohma - ale tylko przy zachowaniu stałej temperatury. Przekonaliśmy się, że wraz ze wzrostem temperatury włókna żarówki z której korzystaliśmy przy pomiarach zauważalnie zmienia się jej opór elektryczny. Doświadczenie realizowaliśmy w trzech grupach ćwiczeniwych i opisana prawidłowość dała się zauważyć w wynikach pomiarów każdej z grup. A przy okazji nauczyliśmy się wykonywać pomiary z wykorzystaniem miernika uniwersalnego.Najbardziej "ekstremalny" jak dotychczas eksperyment na zajęciach z klasą VII... Badamy prawdziwość twierdzenia, że ciśnienie cieczy zależy jedynie od wyskości jej słupa ... Doświadczenie pokazało, że strumień cieczy z najniższych otworów w butelce sięgał najdalej! Dowiedliśmy zatem prawdziwości znanego prawa fizycznego, choć nie obyło się bez konieczności wycierania stołów i podłogi z "niewielkiej" ilości użytej do eksperymentu wody :) Koniecznie obejrzyjcie film z przebiegu eksperymentu - znajdziecie go w szkolnym Intranecie. [ekspryment - Ciśnienie hydrostatyczne (film dostępny tylko w szkolnej sieci lokalnej)]Badamy właściwości magnesów, czyli w którą stronę na Biegun Północny? Igła magnetyczna może również pełnić rolę wskaźnika obecności siły magnetycznej tworzącej się wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny ... Tym razem na naszych zajęciach odtworzyliśmy "klasyczne" doświadczenie Hansa Ørsteda - badaliśmy oddziaływania magnetyczne wynikające z przepływu prądu w przewodniku.
(c) M.Szadkowski 2023'