Świat fizyki - fizyka inaczej

W bieżącym roku szkolnym na zajęciach dodatkowych z fizyki "Świat fizyki - fizyka inaczej" spotykamy się z dwiema grupami uczniów z klasy VII i VIII. Podstawowym założeniem zajęć jest pokazanie uczniom zjawisk i procesów fizycznych nieco inaczej niż w trakcie zajęć programowych. Na każdych zajęciach staramy się zrealizować eksperyment fizyczny - prowadzony przez uczniów (zwykle w grupach 2-3 osobowych) lub w formie pokazu nauczycielskiego.

Zajęcia w klasie VII na których badaliśmy oddziaływania międzycząsteczkowe wyglądały na początku jak plan popularnego show kulinarnego ... . Na zdjęciach możecie zobaczyć miski z wodą, płaskie naczynia, butelkę z wodą czy wreszcie butelkę oleju kujawskiego :). Na zajęciach sprawdzaliśmy, jak zmieniają się siły przylegania w zależności od tego, czy stykające się powierzchnie są ciałami stałymi, czy też badamy przyleganie ciał stałych do powierzchni cieczy ... . Wkrótce w szkolnym Intranecie będziecie mogli obejrzeć filmy, na których uczestnicy zajęć omawiają przebieg przeprowadzanych eksperymentów!Opór elektryczny przewodnika jest wielkością stałą ... Ale czy na pewno? Na zajęciach z klasą ósmą dokładnie się temu przyjrzeliśmy. Pomiary wartości napięć i natężeń prądu w obwodzie z zarówką pozwoliły potwierdzić prawdziwość prawa Ohma - ale tylko przy zachowaniu stałej temperatury. Przekonaliśmy się, że wraz ze wzrostem temperatury włókna żarówki z której korzystaliśmy przy pomiarach zauważalnie zmienia się jej opór elektryczny. Doświadczenie realizowaliśmy w trzech grupach ćwiczeniwych i opisana prawidłowość dała się zauważyć w wynikach pomiarów każdej z grup. A przy okazji nauczyliśmy się wykonywać pomiary z wykorzystaniem miernika uniwersalnego.
(c) M.Szadkowski 2023'