Materiały dla uczniów uczęszczających do świetlicy "Mrówka"

- zajęcia zdalne -

Na tej stronie znajdzesz materiały przygotowane przez nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w świetlicy. Na początek spróbujemy przekazać Wam kilka ćwiczeń do wykonania w domu. Do pracy z materiałami, które tu znajdziecie będziecie potrzebować komputera z dowolną przeglądarką internetową, niektóre z naszych ćwiczeń dadzą się wykonać także na ekranie smartfona. We wskazane dni sprawdzajcie, czy są aktualizacje materiałów - nowe ćwiczenia z informatyki znajdziecie we wtorki.

- Zajęcia komputerowe -
- Język angielski -