Materiały do zajęć - Szkoła Podstawowa w Tyrawie Wołoskiej

Informacje dla użytkowników:

Umieszczone na tej stronie materiały dotyczą zagadnień realizowanych na zajęciach komputerowych w klasach IV, V i VI szkoły podstawowej. Pozwalają uzupełnić i powtórzyć wiadomości dotyczące edytorów tekstu, elementów arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, sieci Internet i programowania w języku LOGO. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej.Arkusze kalkulacyjne - materiały dla ucznia Edytory tekstu - materiały dla ucznia