Rada Rodziców


Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły. Współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi pracownikami szkoły.

 Rada Rodziców gromadzi fundusze, które pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one między innymi na nagrody w konkursach i zawodach sportowych, zakup książek, dyplomów, organizację uroczystości szkolnych.
Każda otrzymana wpłata pozwala na realizację przedsięwzięć służących naszym dzieciom. Dlatego i w tym roku liczymy na rodzicielską hojność oraz zaangażowanie w szkolne życie naszych dzieci. W Roku Szkolnym 2021/22 Rada Rodziców ustaliła składkę na KOMITET RODZICIELSKI w wysokości 40 zł od pierwszego dziecka i 35 zł od kolejnych dzieci z rodziny.

Ustalone składki oraz inne darowizny można wpłacać u pani Marzenki, wychowawcy klasy lub na konto Rady Rodziców.
Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Numer konta Rady Rodziców: 54 8642 1184 2018 0000 3362 0002
Wszelkie informacje, pomysły i inicjatywy prosimy wysyłać na adres mailowy przewodniczącej Rady Rodziców: kasiag304@gmail.com


Zapraszamy do współpracy!