Wymagania edukacyjne
niezbędne do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnychNauczanie wczesnoszkolne, aktualizacja 2023/2024


Klasy IV - VIII, aktualizacja 2023/2024
(c) for SP_Tyrawa_Wołoska

HTML code - Admin


Publikacja: 1.09.2022 godz. 18:40

Aktualizacja: 29.10.2023 godz. 13:05