Informacja dla Rodziców

zakładanie kont poczty elektronicznej

na potrzeby nauczania zdalnego


Drodzy Rodzice! Nauczanie zdalne, które realizowaliśmy w naszej Szkole w okresie od marca do czerwca bieżącego roku, wymagało możliwości komunikowania się z uczniami. Wykorzystywaliśmy w tym celu środowisko pracy zdalnej o nazwie "Google Classroom". Aby z niego korzystać, uczniowie muszą dysponować adresami poczty elektronicznej w domenie gmail.

W nowym roku szkolnym zamierzamy utrzymać środowisko pracy zdalnej w pełni przygotowane do ewentualnego przejścia na nauczanie hybrydowe lub całkowicie zdalne. Dlatego też w ramach aktualizacji Classroom prosimy rodziców uczniów z klas I i IV o jak najszybsze założenie dzieciom kont poczty elektronicznej w domenie gmail. Jeżeli dziecko JUŻ POSIADA konto poczty elektronicznej w domenie gmail (np. janek123@gmail.com) to może skorzystać z posiadanego już konta. UWAGA: do korzystania z systemu Classroom nie można wykorzystywać kont poczty elektronicznej innych niż w domenie gmail.com

Cała procedura zakładania konta zaprezentowana jest w wideoporadniku jak założyc konto pocztowe gmail.

Po utworzeniu konta należy wysłać z tego właśnie, nowoutworzonego konta wiadomość e-mail do Wychowawcy klasy (adresy e-mail wychowawców podane są poniżej). Temat wiadomości: nauczanie zdalne. W treści proszę podać imię i nazwisko ucznia, dla którego założono konto. Adres e-mail utworzonego konta można również wysłać w wiadomości SMS do wychowawcy klasy.

Założenie konta poczty elektronicznej dla dziecka i przesłanie adresu e-mail do Wychowawcy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie tego konta w zdalnym nauczaniu (lub hybrydowym) w sytuacji, gdyby szkoła musiała takowe realizować.

Klasa

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Wychowawca

Lucyna Wota
Jolanta Gibała
Irena Kowalczyk
Mariusz Bochnowski
Małgorzata Jasińska
Katarzyna Szadkowska
Barbara Kijek
Renata Batorska
Adres e-mail

lucynawota1964@gmail.com
gibalaj2@gmail.com
irena.x4@gmail.com
historiasptw@gmail.com
gosiajasinska1975@gmail.com
kasia.sza63@gmail.com
matematyka.nauczanie.zdalne@gmail.com
renatka.batorska@gmail.com


HTML code - Admin SP Tyrawa Wołoska 2020'