Konkurs „Historia i współczesność Gminy Tyrawa Wołoska”


26 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbył się konkurs : „Historia i współczesność Gminy Tyrawa Wołoska” pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego. Konkurs rozpoczął się odczytaniem przez zastępcę wójta pana Krystiana Domaradzkiego listu od Marszałka Sejmu RP skierowanego do wszystkich uczestników.


Tematyka konkursu obejmowała następujące zagadnienia:
  • Gmina Tyrawa Wołoska na tle powiatu sanockiego,
  • ciekawe miejsca i zabytki, historia Gminy i Parafii,
  • podstawowe wiadomości o zasadach funkcjonowania i strukturze samorządu terytorialnego.

Celem konkursu było :
  • promowanie Gminy Tyrawa Wołoska,
  • upowszechnianie wiedzy o Gminie Tyrawa Wołoska,
  • integracja społeczności lokalnej.

W rywalizacji wzięło udział siedem drużyn dwuosobowych. Uczniowie wykonali zdjęcia i prace plastyczne przedstawiające ciekawe miejsca w naszej gminie. Ocena tych prac była wstępem do rundy zasadniczej – testu składającego się z 50 pytań . W konkursie brali udział również rodzice, którzy telefonicznie odpowiadali na pytania dotyczące w/w tematyki.Uczestnicy prezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom. Wyniki przedstawiają się następująco:


1. Miejsce- drużyna klasy 4 : Aleksandra Marciniuk i Aleksandra Mielnikiewicz
2. miejsce – drużyna klasy 7 b :Wiktoria Rusin i Izabela Kwolek
3. Miejsce – drużyna klasy 7 a : Zuzanna Batorska i Karolina Pocałuń.

Laureatom konkursu nagrody ufundowane przez Marszałka Sejmu RP, Gminę i organizatora wręczyła Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak Wójt Gminy Tyrawa Wołoska. Nagrodą za udział w konkursie była również wycieczka do Zakopanego, która odbyła się dzięki wsparciu i pomocy Pani Wójt Gminy Tyrawa Wołoska.


text & GFX - MB