Materiały do pracy zdalnej

22-25.06.2020

Na tej stronie znajdzesz materiały przygotowane przez Twoich nauczycieli na czas nauczania zdalnego. Kliknięcie na link otwiera dokument zawierający informacje co i w jaki sposób możesz (jako uzupełnienie zajęć online i konsultacji online) samodzielnie opracować.
Korzystaj z podręczników, informacji opublikowanych przez nauczyciela oraz dodatkowych materiałów w Internecie. Staraj się pracować systematycznie.
Codziennie sprawdzaj, czy są aktualizacje materiałów - informacja o tym będzie wyświetlana odrębnie przy każdym przedmiocie.

Wszystkie materiały opublikowane na tej stronie możesz otwierać w przeglądarce internetowej w komputerze stacjonarnym, laptopie, ale także w każdym smartfonie z systemem Android (a więc praktycznie w każdym typowym telefonie). Korzystanie z materiałów nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania, poza tym, które już posiadasz w swoim laptopie (komputerze stacjonarnym, telefonie, tablecie).

Wszyscy uczniowie z orzeczeniami realizują program nauczania w ograniczonym zakresie przedstawionym w dokumentach przygotowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i przesłanych uczniom indywidualnie poprzez system "classroom"

Przypominamy: Oprócz lekcji on-line nauczyciele poszczególnych przedmiotów są dostępni poprzez system Classroom w godzinach, w których odbywałyby się ich lekcje w danej klasie – przykład: jeżeli uczeń ma fizykę w podziale godzin we wtorki na 3 lekcji i w piątki na 2 lekcji, to w tym czasie może się skontaktować z nauczycielem przedmiotu poprzez zdalną klasę „fizyka”.


UWAGA: jeżeli widzimy nieaktualną wersję materiałów, kliknijmy "odśwież" w przeglądarce ...

UWAGA: materiały z poprzednich tygodni są cały czas dostępne - pod materiałami dodatkowymi znajdują się odpowiednie linki.

Przedmiot (klasa - n.wczesnoszkolne)

Data aktualizacji

[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]

[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]

[22.06.2020]
[22.06.2020]

[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]

[22.06.2020]
[22.06.2020]
[22.06.2020]
Materiały dodatkowe

Dla uniknięcia problemów związanych z odtwarzaniem niektórych materiałów multimedialnych
zalecamy przeglądarkę Google Chrome

Problemy techniczne - zobacz informacje