Materiały edukacyjne - informatyka 2018 - 2019Elementy algorytmiki i programowania


--- Podstawowy materiał - algorytmy ---

  • Od problemu do programu [zobacz] obowiązujący!
  • Algorytmy - podstawowe pojęcia [zobacz] obowiązujący!
  • Algorytmy - sposoby zapisu [zobacz]
  • Algorytmy - zapis słowny (przykłady) [zobacz]
  • Algorytmy - schemat blokowy i realizacja w programie ELI [zobacz]obowiązujący!
  • Algorytm sekwencyjny [zobacz]obowiązujący!
  • Algorytm rozgałęziony (warunkowy) [zobacz]obowiązujący!
  • Algorytm iteracyjny (NWD) [zobacz]
  • Realizacja algorytmu MAX w programie ELI (algorytm iteracyjny) [zobacz]